Hold av datoen 10. juni 2019

Når: 10. juni 2019 kl. 11.00 – 14.00
Sted: Oslo/St. Hanshaugen park

Tema: vennskap

«Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet» Gal 5:22

 

I 2018 hadde pinsefestivalen tema søskenskap mellom folk og nasjoner i forbindelse med 70 års jubileet for menneskerettserklæringen. Tema for 2019 er vennskap.

Hvert år flytter flere tusen mennesker inn til hovedstadsregionen på grunn av jobb, familierelasjoner, studie eller andre årsaker. Ensomhet, psykisk helse, fattigdom, økonomisk ulikhet, vanskelige arbeidsmarkedstilgang, levekårsforskjeller, frafall i skolen, synkende frivillig og politisk engasjement, frykt, ekskludering, utenforskap, polarisering, resignasjon og polarisering er noen av utfordringene vi står ovenfor.

Manglende kontakt mellom folk i nabolaget, på skolen, på offentlig steder, selv i kirkebenkene, kan føre til et mer individualisert samfunn hvor mange opplever ensomhet midt i folkemengden. Politikk, næringslivet, media og organisasjoner kan løse noen av disse utfordringen, men vennskap og kontakt mellom beboerne på tvers av kulturer og bakgrunn spiller også en viktig rolle. Her kan vi som kirker bidra.

I kristent tro ferier vi pinsedagen, som den dagen Den Hellige Ånd steg ned i Jesu disipler for å istandsette dem til vitnesbyrd og kjærlighetstjeneste i verden. Derfor inviteres kirkene i Oslo for å vise Åndens frukt gjennom vennskap med hverandre og  byens mangfoldige befolking.

Velkommen til Pinsefestivalen 2019!