Om oss

Bakgrunn for pinsefestivalen
Pinsedagen regnes som fødselsdagen til den kristne kirken. Det har blitt en tradisjon å samles på tvers av konfesjoner og kulturer i pinsehøytiden, og i Oslo samles Pinsemenighetene og noen andre i regi av «pinse for alle.»

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd har stått for koordineringen av pinsefestival som samler migrantmenigheter og etablerte norske kirker. Målet med dette arrangementet er å skape en møteplass for den mangfoldige kirkefamilien, samtidig som migrantmenighetene synliggjøres. Pinsefestivalen er en unik mulighet til å gjenoppleve pinsen, der kulturelt og språklig mangfold forenes ved Den hellige ånd. Festivalen vil skape kontakt, vennskap og fellesskap på tvers av kulturer og konfesjoner.

 

Primære mål

  • Å bidra til synliggjøring av kulturelt og konfesjonelt mangfold i kirkefamilien
  • Å skape en møteplass med muligheter for å styrke søskenskap og felleskap på tvers av kultur og tradisjoner
  • Å gjenoppleve pinse som viktig kristent høytid der mangfold forenes i kristen tro

 Sekundære mål

  • Kristne fra alle verdensdeler som befinner seg i Norge får lite oppmerksomhet i det offentlige. Synligjøring kan motvirke fremmedfrykt og samtidig styrke tilhørigheten i samfunnet.
  • Mange migranter har egne menigheter og møteplasser som er viktige i seg selv, men de trenger muligheter for å møte andre enn sine egne, både kulturelt og konfesjonelt. Gjennom pinsefestivalen ønsker vi å gi rom for en opplevelse av kristen tro som transkulturelt og globalt felleskap.